Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

HISTORIA KARMELITANEK BOSYCH W WARSZAWIE

PIERWSZA FUNDACJA W WARSZAWIE - 1649-1819 r.

DRUGA FUNDACJA W WARSZAWIE - OD 1941 r.

"Miejmy przed oczyma ten ród święty..."

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor pw. Ducha Świętego

ul. Krakowskie Przedmieście

1649-1819 r.

Klasztor pw. Ducha Świętego i św. Józefa

ul. Wolska 27/29

od 1941 r.

 

07 lutego 2021
... , czyli zaledwie 3 lata po założeniu w Polsce pierwszego Klasztoru Karmelitanek Bosych (w Krakowie), wójt warszawski Stanisław Baryczka starał się o fundację nowego Zakonu w Warszawie. Na zrealizowanie swoich pragnień czekał 34 lata, w międzyczasie zgadzając się z wielkodusznością, by z procentów z jego funduszu korzystał założony w ... r. klasztor sióstr w Lublinie. W tym czasie ponad 15 razy (!) przypominał jednak o swojej prośbie.  Jego pragnienia nie doszłyby pewnie do skutku, gdyby starania o sprowadzenie do Warszawy Karmelitanek Bosych nie podjął również kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński (na zdj.).
07 lutego 2021
...mniszki ze Lwowa musiały opuścić swój rodzimy klasztor, uciekając przed oblegającymi miasto wojskami Chmielnickiego, i na kilka miesięcy trafiły do klasztoru krakowskiego, odżyła myśl o fundacji w Warszawie. W styczniu 1649 r. Jerzy Ossoliński, przebywający w Krakowie na koronacji Jana Kazimierza, wymógł na karmelitankach lwowskich przeniesienie do Warszawy, mimo sprzeciwów rodziny Sobieskich - fundatorów klasztoru lwowskiego. Siostry wyjechały z Krakowa 26 kwietnia. W drodze towarzyszyła im córka Ossolińskiego, Helena Lubomirska wraz z mężem. Podróż statkiem po Wiśle trwała prawie miesiąc, gdyż... pani rano "długo wczasowała", a pan kazał przybijać do brzegu i "polowaniem
07 lutego 2021
"przybyły statkiem do Warszawy na fundację nowego klasztoru mniszki bose. Fundatorem klasztoru pod wezwaniem Ducha św. i św. Matki naszej Teresy był jaśnie oświecony pan Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny. Powitał je najjaśniejszy król Jan Kazimierz z całym swoim dworem i [2 czerwca] w uroczystej procesji poprowadził aż do klasztoru" (Z Kroniki Ojców Karmelitów Bosych). Siostry zamieszkały tymczasowo w drewnianym budynku przy Krakowskim Przedmieściu. (zdj.: strona tytułowa pierwszej Kroniki Karmelitanek Bosych w Warszawie, zaczynającej się w 1660 r.).
07 lutego 2021
...była fundatorką i pierwszą przeoryszą nowej Wspólnoty aż do swojej śmierci, 19 kwietnia 1652 roku. Ta mało dziś znana postać jeszcze za życia cieszyła się sławą świętości, a na przełomie XIX i XX w. jej kult propagował św. Rafał Kalinowski. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczynano kilkukrotnie, ale za każdym razem zawirowania dziejowe powodowały, że szedł w zapomnienie. Obecnie, proces beatyfikacyjny trwa od 2007 r., a akta sprawy są w już w Rzymie. M. Teresa od Jezusa Marchocka była wielką mistyczką i autorką pierwszej duchowej autobiografii napisanej w języku polskim. W wieku 16 lat wstąpiła

Dawny Klasztor Karmelitanek Bosych na Krakowskim Przedmieściu:

zdj. z 2015 r.; fot. D. Broniszewski