Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

CHARYZMAT TEREZJAŃSKI

Z NASZEJ REGUŁY

DUCHOWOŚĆ KARMELITANKI BOSEJ

WG NASZYCH KONSTYTUCJI

Z NASZEJ REGUŁY:

DUCHOWOŚĆ KARMELITANKI BOSEJ WG NASZYCH KONSTYTUCJI:

"Zachowacie post"

 

 

Umartwienie:

opanowanie, miłość, apostolstwo

- zbawienie innych

i pokuta za moje grzechy

"Zbroja Boża

i walka duchowa"

 

Asceza wytrwała i stała, aby...

poznawać w prawdzie,

działać z miłością,

dążyć do celu najważniejszego

"Żyć w posłuszeństwie

Jezusowi Chrystusowi..."

 

 

 

Jezus -centrum życia.

Dla Niego, z Nim i w Nim.

"Oddając się...

czuwaniu na modlitwach"

 

 

Nieustanna modlitwa wewnętrzna

- komunia miłości z Jezusem;

zawsze "my"

"Przestrzeganie

życia zakonnego

i zbawienie dusz"

 

Apostolstwo

przede wszystkim modlitwy i ofiary,

ale także przykładu, życia i słowa.

"Przebywać osobno

w swoich celach"

 

 

 

Samotność - miejscem spotkania

i bycia z Jezusem

„Posłuszeństwo, które ma starać się zachować w całej prawdzie postępowania wraz z czystością i wyrzeczeniem się własności”

 

Ewangelia i jej rady - normą życia,

sposobem myślenia i postępowania.

"Oddając się w dzień i w nocy rozważaniu Prawa Bożego"

 

 

 

Czytanie i medytacja

Słowa Bożego

"Niech odmawiają

Godziny Kanoniczne "

 

 

Liturgia godzin w komunii świętych.

Pokarm duchowy każdego dnia.

"Uczestniczyć

we Mszy świętej"

 

 

Msza św.

jako liturgia paschalna Jezusa

i moje uczestnictwo w Ofierze Paschalnej Jezusa

- w liturgii i w codzienności.

 

"Praca, aby..."

 

 

Z miłości i troski o innych,

obrona przed pokusą

"Zachowywać milczenie"

 

 

Aby słuchać,

kochać,

być przy Jezusie

"Niech będzie sługą...

niech będzie niewolnikiem"

 

 

Nie tylko przeor;

być tym, który służy, tzn.-

- inni na pierwszym miejscu,

ja na drugim

"Ustanawiając formę

waszego życia"

 

 

Zewnętrzne struktury

w służbie powołaniu

"Dokona czegoś więcej"

 

 

 

Maksymalizm

- nie w ilości, ale...

w całkowitości

"Roztropność,

która jest miarą cnót"

 

 

Właściwe rozeznanie,

co służy celowi jedynemu

i najwyższemu

11 lutego 2021
Tu w przyszłości przeczytasz o duchowych korzeniach naszego Zakonu i jego dziedzictwie tak, jak piszą o tym nasze Konstytucje...
11 lutego 2021
Tu w przyszłości przeczytasz o wymiarze chrystocentrycznym naszego życia, czyli o tym, jak w centrum wszystkiego ma stać osoba Jezusa
11 lutego 2021
Tu w przyszłości przeczytasz artykuł o życiu ślubami w duchowości karmelitańskiej...
11 lutego 2021
Oddane miłości i czci Matki Bożej (por. Konstytucje Karmelitanek Bosych nr 53)… Tę relację bliskości i miłości do Maryi przeżywało
11 lutego 2021
Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, usilnie się jemu polecając. I poznałam jasno, że jak w tej
11 lutego 2021
dzienne życie mniszki może się wydawać usnute pewną tajemnicą. Co jest rzeczywiście nicią przewodnią całego życia za klauzurą? Jak ono
12 lutego 2021
Tu w przyszłości przeczytasz, czym jest samotność i milczenie w naszej duchowości.
12 lutego 2021
  Tu w przyszłości przeczytasz o życiu wspólnotowym w Karmelu.
12 lutego 2021
  Tu w przyszłości przeczytasz, czym jest klauzura w życiu mniszki...
12 lutego 2021
  Tu w przyszłości przeczytasz o apostolstwie modlitwy Karmelitanki Bosej.