Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

TEOLOGIA "PO KARMELITAŃSKU"

Z DUCHOWOŚCI ŚW. TERESY OD JEZUSA:

NA CZAS PANDEMII:

Przewodnik po "Drodze doskonałości":

 

13 lutego 2021
„Gdy siostry tego klasztoru Św. Józefa dowiedziały się, że mam pozwolenie od teologa (…), mojego spowiednika, napisania czegoś o modlitwie
13 lutego 2021
„Prosiłyście, bym wam co powiedziała o modlitwie. Uczynię zadość żądaniu waszemu (…) Nim jednak zacznę mówić o tym, co należy
13 lutego 2021
Święta Teresa podaje trzy filary każdego prawdziwego życia modlitwy, zwane tradycyjnie „królewskimi cnotami”. Są nimi: MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ODERWANIE i POKORA.
13 lutego 2021
„Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20b) – pisał św.

Z DUCHOWOŚCI ŚW. TERESY OD JEZUSA

NA CZAS PANDEMII...

W PRZYSZŁOŚCI WIĘCEJ ARTYKUŁÓW...