1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel, z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 27/29, kod pocztowy: 01-201, tel. 22 632 50 74, 605 980 286; e-mail: karmelwars@poczta.onet.pl, NIP: 5272163150, REGON: 040003042.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: s. Magdalena Biedna, tel. 605 980 286.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udzielania odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą: formularza kontaktowego, formularza zamawiania Mszy św. oraz jeśli Użytkownik podał swój adres e-mail formularza próśb o modlitwę;

- przesyłania – również listownie – podziękowań za darowizny na rzecz Klasztoru, życzeń świątecznych oraz informacji o Klasztorze Przyjaciołom i Dobroczyńcom Klasztoru;

- realizacji szybkich płatności na rzecz Klasztoru (administratorem tych danych osobowych jest Tpay).

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu opisanego w punkcie 3;

5. W przypadku składania ofiar na rzecz Klasztoru albo innej formy kontaktu wymagającej odpowiedzi ze strony Klasztoru, Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: Tpay; firma kurierska DPD; Poczta Polska.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym osobom trzecim, w tym państwom trzecim ani organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, zwłaszcza w celu podtrzymania korespondencji z Państwem, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może się jednak wiązać z niemożliwością uzyskania informacji od Właściciela Strony, w tym odpowiedzi na zapytania zgłoszone w formularzu kontaktowym.

Polityka prywatności:

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony