Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

PEDAGOGIKA ŚWIĘTOŚCI

13 lutego 2021
„Zdobywajmy się na świętą zuchwałość: pragnijmy i za łaską Boga usiłujmy stać się świętymi” – pisała Nasza Matka, św. Teresa od Jezusa. „Zawsze pragnęłam zostać świętą” – wtórowała jej mała Teresa.

ŚWIĘCI KARMELU MÓWIĄ O ŚWIĘTOŚCI:

 

O TYM, JAK DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI:

 

13 lutego 2021
We współczesnym świecie (a pewnie nie tylko we współczesnym, bo pewne dążności są tak samo stare jak sam człowiek) coraz bardziej liczy się sukces, dojście do czegoś, „ustawienie się w życiu”. Aby go osiągnąć, trzeba
13 lutego 2021
Uznanie, czy może raczej uznawanie (bo w życiu duchowym zwykle nic nie dokonuje się nagle, jednorazowo, ale wymaga ciągłej przemiany swojego myślenia i postaw) pierwszeństwa Bożej łaski prowadzi do patrzenia na życie w perspektywie coraz
13 lutego 2021
Nie ma przyjaźni bez rozmowy. Świętość, która ze swej istoty jest spotkaniem z Bogiem, ścisłym zjednoczeniem z Nim, też musi żywić się rozmową. Taka jest podstawowa rola modlitwy. Św. Teresa od Jezusa definiowała ją jako
13 lutego 2021
Mówiąc o życiu teologalnym, braliśmy pod uwagę głównie postawę osoby, która stara się w swoim życiu – z pomocą łaski Bożej – żyć zwróconą na Niego i w ciągłej relacji z Nim. Jest prawdą –
13 lutego 2021
Na samym początku zadajmy sobie pytanie, czym jest Słowo Boże? Odpowiedź jest jedna: Słowo Boże to sam Chrystus, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej. Ta prawda jest fundamentalna dla właściwego podejścia do kwestii komunii ze Słowem Bożym.