Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

-

 

„Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowiczną świętą. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachowywała swojej woli. Weź ją, bo ‘ja wybieram wszystko’, czego Ty chcesz!...”

13 lutego 2021