§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa www.karmelitankibose.warszawa.pl jest własnością Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 27/29, NIP: 527-21-63-150.
 2. Każdy użytkownik pragnący korzystać ze strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem strony i zaakceptować go w całości. W przypadku braku akceptacji Regulaminu powinien natychmiast opuścić stronę.

 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.

 4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy właścicieli firm i ich logo użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli.

 5. Pytania i uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na adres mailowy: karmelwars@poczta.onet.pl.

§ 2 Definicje

 1. Strona internetowa (Strona) – serwis internetowy www.karmelitankibose.warszawa.pl

 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług elektronicznych w ramach strony internetowej

 3. Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową.

 4. Formularz interaktywny – formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający bezpośredni kontakt z Właścicielem strony.

 5. System Płatności online – system szybkich płatności online Tpay udostępniony na stronie internetowej i umożliwiający wpłacanie darowizn na rzecz Właściciela (Klasztoru).

 6. Warunki – zbiór wszystkich postanowień dotyczących korzystania ze Strony internetowej, w tym: niniejszy Regulamin, Polityka prywatności, Regulamin płatności Tpay.

§ 3  Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem usług Właściciela jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Strony internetowej, umożliwiających Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

 2. Korzystanie ze Strony nie wymaga żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika. Strona jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki internetowe.

 3. Po zaakceptowaniu Warunków korzystania ze Strony Użytkownik ma prawo przeglądać wszystkie zawarte na niej treści, kontaktować się z Właścicielem za pomocą formularzy interaktywnych na stronie (formularz kontaktowy, zamawianie Mszy św., przekazywanie intencji modlitwy) oraz korzystać z metody Szybkich płatności online udostępnionej na Stronie.

 4. Użytkownik ma prawo kopiować, drukować i rozpowszechniać treści zawarte na stronie, bez ingerencji w ich treść, pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych i zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz każda kopia będzie zawierała informację o autorze treści.

 5. Wszelkie treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Strony mają charakter informacyjny i nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

 6. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Strony, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa.

§ 4  Warunki komunikacji i świadczenia usług na Stronie:

 1. Strona internetowa używa plików cookies. Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Stronę plików cookies.

 2. Strona zawiera przyciski Szybkich płatności online, przeznaczone do składania darowizn na rzecz Właściciela (Klasztoru Mniszek Bosych). Użytkownik pragnący korzystać z Szybkich płatności online udostępnionych na stronie jest zobowiązany zaakceptować Regulamin dokonywania płatności Tpay.

 3. Strona zawiera wtyczki do platform społecznościowych: Facebook i Youtube, oznakowane jako logo tych serwisów. Wtyczki te łączą bezpośrednio ze stronami administrowanymi przez Właściciela w ww. platformach. Korzystanie z nich oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies i innych podobnych technologii przez administratora tych platform społecznościowych.

 4. Odnośniki znajdujące się na Stronie internetowej do innych stron internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny.

 5. Strona zawiera następujące formularze interaktywne:

  1. Formularz kontaktowy przeznaczony do kontaktu Użytkownika z Właścicielem strony.

  2. Formularz zamawiania intencji mszalnych przez Internet.

  3. Formularz składania intencji modlitwy.

 6. Korzystanie z powyższych formularzy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do kontaktu Właściciela z Użytkownikiem.

§ 5  Poszanowanie prywatności:

 1. Wszystkie informacje dotyczące poszanowania prywatności Użytkownika i RODO zawarte są w osobnej zakładce Polityka prywatności.

§ 6 Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności stanowią kompletną i wyczerpującą Umowę między Użytkownikiem a Właścicielem.

 2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, która zaczyna funkcjonować od momentu jej publikacji.

Regulamin strony:

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony