13 lutego 2021

WPROWADZENIE

Gdy siostry tego klasztoru Św. Józefa dowiedziały się, że mam pozwolenie od teologa (…), mojego spowiednika, napisania czegoś o modlitwie (…), poczęły nalegać na mnie tak usilnie o napisanie tego dziełka, że nie mogłam się oprzeć ich żądaniu” (1,1)– tak zaczyna się Droga doskonałości, jedno z głównych dzieł św. Teresy od Jezusa. Podręcznik modlitwy. Teresa mówi nam w nim, co to znaczy się modlić i jak się modlić.

Czy to książka tylko dla karmelitanek? Święta pisze ją jako przeorysza, na prośbę swoich sióstr. One są pierwszymi adresatkami dzieła. Droga doskonałości pozostaje zresztą do dziś „jakby podręcznikiem” dla wszystkich nowicjuszek karmelitańskich. Ale pomyliłby się ten, kto myślałby, że książka ta nie jest dla niego. Jest ona dla każdego, kto pragnie rozpocząć (czy kontynuować) wielką przygodę życia, jaką jest RELACJA Z BOGIEM. MODLITWA.

Odstraszać może język czy styl sprzed kilku wieków. Ale istota, którą przekazuje nam Święta – porywa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony