13 lutego 2021

Czym jest modlitwa? co znaczy modlić się?

Prosiłyście, bym wam co powiedziała o modlitwie. Uczynię zadość żądaniu waszemu (…) Nim jednak zacznę mówić o tym, co należy do życia wewnętrznego, to jest o modlitwie, chcę pierwej dotknąć pewnych rzeczy, których przestrzegać powinni wszyscy pragnący oddawać się modlitwie” (4,3) – pisze Święta. I rozpoczyna ciąg 14 rozdziałów (ponad 1/3 liczącej 42 rozdziały książki) mówiących o tym, jak należy postępować w życiu codziennym. Prawie ani słowa o czasie modlitwy. „Co robić” zamiast „jak się modlić”. A pisze to do mniszek prowadzących życie kontemplacyjne.

Dla Teresy modlitwa nie jest bowiem jakąś praktyką czy wyodrębnionym czasem. Dla Teresy modlitwa jest życiem. Życiem w relacji. Życiem takim, by we wszystkim, co się robi, spotykać Boga i być dla Boga. Czas ściśle poświęcony modlitwie jest tylko konsekwencją tego, co robi się w życiu. W innym swoim dziele, Księdze życia, napisała: „Modlitwa nie jest to, zdaniem moim, nic innego, jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie  i (…) rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” (8,5). Ale by tak wyglądał czas modlitwy, modlitwa musi rozciągać się na całe życie.

Czy to możliwe dla człowieka współczesnego? Czy to możliwe dla człowieka żyjącego nie za klauzurą, ale w wirze świata, wśród niezliczonych obowiązków, relacji, środków komunikacji?

Wbrew pozorom – TAK. Gdyby doktryna Teresy nie była uniwersalna – dobra również dla człowieka naszych czasów – nie zostałaby ona na pewno jednym z doktorów Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony