Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Święta Teresa podaje trzy filary każdego prawdziwego życia modlitwy, zwane tradycyjnie „królewskimi cnotami”. Są nimi:

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO,

ODERWANIE

i POKORA.

Dodaje następnie jeszcze jedno kryterium niezbędne, by modlić się, którym jest:

DETERMINACJA.

 

 

 

 

 

 

Co robić, żeby się modlić?

13 lutego 2021