Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Tu w przyszłości przeczytasz artykuł o życiu ślubami w duchowości karmelitańskiej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czystość, ubóstwo
i posłuszeństwo
w Karmelu

11 lutego 2021