Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Tu w przyszłości przeczytasz o duchowych korzeniach naszego Zakonu i jego dziedzictwie tak, jak piszą o tym nasze Konstytucje...

 

 

Dziedzictwo Karmelu

11 lutego 2021

Karmel Bosy "łączy wierność duchowi

i dawnym tradycjom Zakonu

z wolą ciągłej odnowy według słów św. matki Teresy od Jezusa"