Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Tu w przyszłości przeczytasz, czym jest samotność i milczenie w naszej duchowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOTNOŚĆ I MILCZENIE

12 lutego 2021

"Z największą pilnością przestrzegać się będzie milczenia, aby zachować właściwy Karmelowi klimat modlitwy i samotności"