Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

 

Tu w przyszłości przeczytasz o apostolstwie modlitwy Karmelitanki Bosej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideał eklezjalno-apostolski

12 lutego 2021

"Złączone z modlitwą wstawienniczą i ofiarą Chrystusa oraz oddając się wszystkie razem Bogu ... otwierają się na działanie Ducha Świętego, który prowadzi i ożywia Kościół"