Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Tu w przyszłości przeczytasz o wymiarze chrystocentrycznym naszego życia, czyli o tym, jak w centrum wszystkiego ma stać osoba Jezusa Chrystusa i Jego naśladowanie...

Chrystocentryzm życia karmelitanki bosej

11 lutego 2021

"Wezwane do życia

'w oddaniu Chrystusowi'..."