Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

...była fundatorką i pierwszą przeoryszą nowej Wspólnoty aż do swojej śmierci, 19 kwietnia 1652 roku. Ta mało dziś znana postać jeszcze za życia cieszyła się sławą świętości, a na przełomie XIX i XX w. jej kult propagował św. Rafał Kalinowski. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczynano kilkukrotnie, ale za każdym razem zawirowania dziejowe powodowały, że szedł w zapomnienie. Obecnie, proces beatyfikacyjny trwa od 2007 r., a akta sprawy są w już w Rzymie.

M. Teresa od Jezusa Marchocka była wielką mistyczką i autorką pierwszej duchowej autobiografii napisanej w języku polskim. W wieku 16 lat wstąpiła do pierwszego w Polsce Klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie. Od początku życia zakonnego cierpiała wiele pokus, w tym w nowicjacie oschłości i lęk przed klauzurą, a przez kilka lat po złożeniu ślubów bardzo silne pokusy przeciwko czystości. Te cierpienia były jednak drogą, która ugruntowała i oczyściła jej miłość. Doznała wielu łask mistycznych, a skuteczność jej modlitw była sławna nawet wśród ludzi świeckich.

Założyła klasztor Karmelitanek Bosych we Lwowie, a następnie w Warszawie, gdzie zmarła w opinii świętości. Jej ciało pozostało po śmierci nieskazitelne, a wspólnota warszawska zabierała je ze sobą zawsze, gdy opuszczała klasztor, z powodu wojen czy epidemii. Tak doczesne szczątki M. Marchockiej w 1819 r. trafiły do Krakowa....

 

Sł. Boża M. Teresa Marchocka

07 lutego 2021