07 lutego 2021

Sł. Boża M. Teresa Marchocka

...była fundatorką i pierwszą przeoryszą nowej Wspólnoty aż do swojej śmierci, 19 kwietnia 1652 roku. Ta mało dziś znana postać jeszcze za życia cieszyła się sławą świętości, a na przełomie XIX i XX w. jej kult propagował św. Rafał Kalinowski. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczynano kilkukrotnie, ale za każdym razem zawirowania dziejowe powodowały, że szedł w zapomnienie. Obecnie, proces beatyfikacyjny trwa od 2007 r., a akta sprawy są w już w Rzymie.

M. Teresa od Jezusa Marchocka była wielką mistyczką i autorką pierwszej duchowej autobiografii napisanej w języku polskim. W wieku 16 lat wstąpiła do pierwszego w Polsce Klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie. Od początku życia zakonnego cierpiała wiele pokus, w tym w nowicjacie oschłości i lęk przed klauzurą, a przez kilka lat po złożeniu ślubów bardzo silne pokusy przeciwko czystości. Te cierpienia były jednak drogą, która ugruntowała i oczyściła jej miłość. Doznała wielu łask mistycznych, a skuteczność jej modlitw była sławna nawet wśród ludzi świeckich.

Założyła klasztor Karmelitanek Bosych we Lwowie, a następnie w Warszawie, gdzie zmarła w opinii świętości. Jej ciało pozostało po śmierci nieskazitelne, a wspólnota warszawska zabierała je ze sobą zawsze, gdy opuszczała klasztor, z powodu wojen czy epidemii. Tak doczesne szczątki M. Marchockiej w 1819 r. trafiły do Krakowa....

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony