07 lutego 2021

21 maja 1649 r.

"przybyły statkiem do Warszawy na fundację nowego klasztoru mniszki bose. Fundatorem klasztoru pod wezwaniem Ducha św. i św. Matki naszej Teresy był jaśnie oświecony pan Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny. Powitał je najjaśniejszy król Jan Kazimierz z całym swoim dworem i [2 czerwca] w uroczystej procesji poprowadził aż do klasztoru" (Z Kroniki Ojców Karmelitów Bosych). Siostry zamieszkały tymczasowo w drewnianym budynku przy Krakowskim Przedmieściu. (zdj.: strona tytułowa pierwszej Kroniki Karmelitanek Bosych w Warszawie, zaczynającej się w 1660 r.).

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony