Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

"przybyły statkiem do Warszawy na fundację nowego klasztoru mniszki bose. Fundatorem klasztoru pod wezwaniem Ducha św. i św. Matki naszej Teresy był jaśnie oświecony pan Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny. Powitał je najjaśniejszy król Jan Kazimierz z całym swoim dworem i [2 czerwca] w uroczystej procesji poprowadził aż do klasztoru" (Z Kroniki Ojców Karmelitów Bosych). Siostry zamieszkały tymczasowo w drewnianym budynku przy Krakowskim Przedmieściu. (zdj.: strona tytułowa pierwszej Kroniki Karmelitanek Bosych w Warszawie, zaczynającej się w 1660 r.).

 

21 maja 1649 r.

07 lutego 2021