Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

...mniszki ze Lwowa musiały opuścić swój rodzimy klasztor, uciekając przed oblegającymi miasto wojskami Chmielnickiego, i na kilka miesięcy trafiły do klasztoru krakowskiego, odżyła myśl o fundacji w Warszawie. W styczniu 1649 r. Jerzy Ossoliński, przebywający w Krakowie na koronacji Jana Kazimierza, wymógł na karmelitankach lwowskich przeniesienie do Warszawy, mimo sprzeciwów rodziny Sobieskich - fundatorów klasztoru lwowskiego. Siostry wyjechały z Krakowa 26 kwietnia. W drodze towarzyszyła im córka Ossolińskiego, Helena Lubomirska wraz z mężem. Podróż statkiem po Wiśle trwała prawie miesiąc, gdyż... pani rano "długo wczasowała", a pan kazał przybijać do brzegu i "polowaniem się bawił"...

 

 

 

Gdy w 1648 r. ...

07 lutego 2021