16 marca 2021

Starania o powrót Karmelitanek Bosych do Stolicy...

... rozpoczęły się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Szczególną rolę odegrali w nich członkowie Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego, a zwłaszcza p. hrabina Irena Tyszkiewiczowa i p. Janina Szarotowa.

"Najpierw kupiono parcelę na Mokotowie, ponieważ jednak był to teren jeszcze nieuporządkowany, sprzedano go następnie, aby rozglądnąć się za czymś lepszym. Tej sprzedaży p. Tyszkiewiczowa bardzo żałowała, gdy Mokotów z czasem bardzo pięknie się rozbudował (...).

W pobliżu ul. Wolskiej znajdował się klasztor Ojców Redemptorystów. Świątobliwy Redemptorysta, O. Bernard Łubieński zaprzyjaźniony z Karmelitankami lwowskimi, radził im, aby w Warszawie osiadły nie w wykwintnej dzielnicy, ale tu wśród biedoty, na Woli.

Pani Szarotowa, chociaż prawdopodobnie nie wiedziała nic o tej radzie, po sprzedaniu placu na Mokotowie nabyła dla przyszłego Karmelu na Woli duży ogród, z małym domkiem pośrodku. Posiadłość mieściła się na rogu małych dwóch uliczek - ul. Gniewkowskiej i ul. Ordona. Teren był wilgotny, w piwnicy stała woda. Posesję na razie wynajęto ogrodnikowi, który zamieszkał w domku" (z naszej Kroniki).

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony