16 marca 2021

17 marca 1941 roku...

...dotarły do Warszawy cztery pierwsze siostry: m. Maria Józefa od Jezusa, s. M. Ancilla od Najświętszego Sakramentu, s. Maria Elżbieta od Ducha Świętego i s. Franciszka od św. Józefa. Towarzyszył im o. Józef Prus.

Wspólnota najpierw udała się do Ks. Arcybiskupa Galla. "Przyjął nas bardzo serdecznie. Pamiętał list Matki Podprzeoryszy i zapytał: a która to do mnie pisała? Widać było, że jest ujęty. Ofiarował nam złotą monstrancję polową, srebrne ampułki i kadzielnicę" (z naszej Kroniki).

Następnie Siostry odwiedziły Ojców Redemptorystów, mieszkających w sąsiedztwie ul. Wolskiej. "Odżyły tu wspomnienia śp. Ojca Bernarda Łubieńskiego [dziś Sługi Bożego], który pragnął, by Karmel ufundowany był tylko przy Ojcach na Woli".

Po wizycie u Redemptorystów Siostry przekroczyły wreszcie bramę Pałacyku Biernackich przy ul. Wolskiej 27, gdzie przyjęła je wówczas 90-letnia hrabina Maria Biernacka.

Wspólnota otrzymała do dyspozycji pomieszczenia na piętrze [dziś nowicjat]. Kolejny dzień upłynął na prowizorycznym przystosowaniu ich na klasztor. 

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony