16 marca 2021

W Krakowie...

...siostry znalazły schronienie na kolejny rok. Tu nawiązały przyjaźń z o. Józefem Prusem, karmelitą bosym, kapelanem na Wesołej, a od 1942 r. - prowincjałem.

Siostry lwowskie bardzo doceniały gościnność i dobroć wspólnoty krakowskiej, pomagały w obowiązkach domowych, wspólnie się modliły. Wiele stron w Kronice naszego klasztoru poświęconych zostało opisowi tradycji klasztoru krakowskiego oraz prezentacji poszczególnych mniszek krakowskich. 

Jednak, siedem sióstr przybyłych ze Lwowa cały czas miało też świadomość  odrębności własnej Wspólnoty. Ponadto, na Wesołej robiło się coraz bardziej ciasno, gdyż docierały tu siostry z kolejnych klasztorów. W ten sposób odżyła i dojrzała myśl o planowanej od dawna fundacji klasztoru w Warszawie.

O. Franciszek Kozicki i o. Józef Prus udali się w tej sprawie do Warszawy, do ks. arcybiskupa Stanisława Galla, administratora apostolskiego diecezji po śmierci kard. Kakowskiego, a m. Józefa przekazała list do niego. Arcybiskup Gall przyjął sprawę życzliwie i zaprosił siostry do Pałacyku przy ul. Wolskiej 27, ofiarowanego przez p. hrabinę Marię Biernacką.

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony