07 lutego 2021

Już w 1615 r. ...
 

... , czyli zaledwie 3 lata po założeniu w Polsce pierwszego Klasztoru Karmelitanek Bosych (w Krakowie), wójt warszawski Stanisław Baryczka starał się o fundację nowego Zakonu w Warszawie. Na zrealizowanie swoich pragnień czekał 34 lata, w międzyczasie zgadzając się z wielkodusznością, by z procentów z jego funduszu korzystał założony w ... r. klasztor sióstr w Lublinie. W tym czasie ponad 15 razy (!) przypominał jednak o swojej prośbie. 

Jego pragnienia nie doszłyby pewnie do skutku, gdyby starania o sprowadzenie do Warszawy Karmelitanek Bosych nie podjął również kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński (na zdj.). W roku 1641 prosił on prowincjała polskiego przebywającego akurat w Rzymie, by "raczył... dalsze pozwolenia dla sprawy otrzymać, żeby już zapewne na dzień uroczystości św. Matki Teresy w tym roku 1641 córki jej przywieźć do Warszawy".

Różne okoliczności sprawiły jednak, że kolejna krakowska fundacja została założona we Lwowie...

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony