16 marca 2021

Jednak już na początku czerwca 1941 roku...

...Wspólnota musiała po raz pierwszy opuścić klasztor, jako że budynek został zarekwirowany przez Niemców i przemieniony na Arbeitsamt. O siostry zatroszczył się ponownie Ks. Arcybiskup Gall, prosząc Wizytki, by udzieliły im gościny w swoim klasztorze na Krakowskim Przedmieściu. Siostry z Wolskiej spotkały tu Karmelitanki Bose z Łodzi, które również musiały opuścić swój klasztor. Trzy Wspólnoty spotykały się na Mszy świętej i na posiłkach; Karmelitanki Bose wspomagały Wizytki w codziennych obowiązkach i pracach domowych. Pobyt u Wizytek zrodził trwające do dziś duchowe więzi między wspólnotami.

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony