Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Formularz

kontaktowy

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Drodzy Państwo!

     Jako Klasztor kontemplacyjny mamy bardzo ograniczone możliwości pracy na swoje utrzymanie i choć staramy się całym sercem pracować własnymi rękami, w ok. 80 % jesteśmy zależne od ofiar Dobroczyńców. Bez Państwa życzliwej pomocy nie byłybyśmy w stanie ogrzać Klasztoru zimą ani prowadzić kosztownych remontów budynku.

     Z głębi serca dziękujemy za dobroć każdego z Was! Państwa hojność jest ogromna, a my wierzymy, że Boża Opatrzność posługuje się nią, by pomóc nam w wykonaniu prac, które w inny sposób byłyby zupełnie niemożliwe do wykonania, a które są niezbędne ze względu na stan techniczny Klasztoru. 

     Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczne za każdą pomoc, za każdą, nawet najmniejszą ofiarę. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was jest w trudnej sytuacji materialnej, a jednak dzielicie się z nami. Tym bardziej jest dla nas cenna ta pomoc. Wierzymy głęboko, że każdy czyn dobroci ma wartość nieskończoną i pozostaje na całą wieczność trwałym kapitałem ukrytym w Sercu Boga. Za wszelkie wsparcie, płynące ze szlachetnych serc, odwdzięczamy się naszą codzienną modlitwą. Raz w miesiącu w naszej Kaplicy ofiarowywana jest również Msza święta w intencji wszystkich naszych Dobroczyńców. Zapewniamy również o modlitwie we wszystkich intencjach, jakie podajecie. Nie zawsze adresy są pełne i stąd nie zawsze możemy odpisać, ale docieramy do Was modlitwą i wdzięcznością.

    Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie za wszelkie dobro!

     Oficyna zachodnia jest wolnostojącym budynkiem, znajdującym się tuż przy ul. Wolskiej, oddzielonym od reszty zabudowań klasztornych. Jej fatalny stan techniczny zmusił nas do generalnego remontu. Są to największe, najbardziej skomplikowane i najdroższe prace remontowe, jakie kiedykolwiek podjęłyśmy. Gdyby nie zabytkowy charakter budynku, dużo taniej i prościej technicznie byłoby go po prostu zburzyć i odbudować na nowo... Jak to w starym budynku, cały czas odkrywamy jakieś dodatkowe prace do wykonania, nieplanowane na początku remontu...

 

OBECNIE:

wykonana już została zdecydowana większość prac zewnętrznych;

mamy zakupionych większość materiałów do wykonania instalacji wewnętrznych;

staramy się o zatwierdzenie zamiennej dokumentacji remontowej, która w toku prac okazała się niezbędna;

gdy tylko to będzie możliwe (zarówno ze względów finansowych, jak i formalnych), będziemy kontynuować prace wewnątrz budynku

     STAN FINANSOWY:  

     STAN AKTUALNY BUDYNKU:  

     WYKONANE PRACE:  

Ofiarę dla Klasztoru mogą Państwo złożyć za pomocą polskich szybkich płatności online

albo dokonując wpłaty bezpośrednio na konto naszego Klasztoru:

Logo Tpay

… ustawiczna modlitwa za duszami Dobroczyńców jest nieodzownym waszym obowiązkiem. Wprawdzie wszelka jałmużna, świadczona nam przez ludzi, od samego Pana pochodzi. Ale taka jest wola Jego, byśmy były wdzięczne i modliły się za tymi, którzy dla miłości Jego dobrze nam czynią. Tego obowiązku wdzięczności nigdy nie zaniedbujmy.

św. Teresa od Jezusa

REMONT GENERALNY OFICYNY ZACHODNIEJ (2020-2021)

STAN AKTUALNY PRAC REMONTOWYCH - FILM

Numery kont

  O Pałacyku

  Biernackich

Podsumowanie roku 2020

Poprzednie remonty

(w przygotowaniu)

POPRZEDNIE REMONTY:

PODSUMOWANIE ROKU 2020:

O PAŁACYKU BIERNACKICH:

2020-2021 - REMONT GENERALNY OFICYNY ZACHODNIEJ:

prace opłacone

lub zebrane środki na ich opłacenie w przyszłości

oraz ew. data wykonania prac

prace opłacone

lub zebrane środki

w więcej niż 50 %

prace nieopłacone

lub brak środków

powyżej 50 %

ostatnia aktualizacja stanu finansowego

prace nieopłacone

lub brak środków na ich opłacenie w przyszłości

Izolacja iniekcyjna budynku:

Wzmocnienie (uratowanie) stropu nad parterem:

Wymiana dachu i więźby dachowej:

Wymiana dachu i więźby dachowej:

Remont elewacji:

Rozbiórka przybudówek:

Remont elewacji:

Wymiana okien i drzwi:

Piwnice:

Instalacje sanitarne:

Instalacja elektryczna:

Tynki wewnętrzne:

Częściowa izolacja tradycyjna budynku:

Prace wykończeniowe:

Uporządkowanie terenu przed budynkiem (w tym kostka brukowa):

2020 r.

2020 r.

2020 r.

2020 r.

2020 r.

2020 r.

70

80

70

MATERIAŁY:

PRZED:

PO:

W TRAKCIE:

WYKONANIE:

CAŁOŚĆ PRAC:

Wzmocnienie (uratowanie) stropu nad parterem:

PRZED:

PO:

W TRAKCIE:

PRZED:

PO:

W TRAKCIE:

10 zł

20 zł

50 zł

100 zł

200 zł

Numery kont

Remont Oficyny zachodniej dofinansowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków