26 grudnia 2023

Życzenia bożonarodzeniowe

Drodzy Państwo!

 

„Chwała Bogu… a na ziemi pokój…!” Wołanie aniołów w Betlejem jest dziś jakże aktualne. Tak często wydaje się, że świat daleko jest jeszcze od Betlejem, od tego, by znalazł Boga i Jemu oddał chwałę, a ziemia odnalazła pokój.         

 

    Aniołowie wzywają nas, byśmy wyruszyli i szukali Boga w codzienności, pod postaciami naszych codziennych spraw, zmagań, cierpień i radości. Jeśli Go dostrzeżemy nie tylko w stajence, w żłobie, w tabernakulum, lecz także w rodzinie, w drugim człowieku, w chorobie, w pracy, w codziennych radościach i zmaganiach, w trudnych sytuacjach, to znaczy, że dotarliśmy do Betlejem, znaleźliśmy Boga. A wtedy odnajdziemy też pokój Królestwa Bożego i samego Króla.

     Życzymy Wam z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2024, by każdy dzień był szukaniem Boga i odnajdywaniem Go. By wszystko to, co przyniesiecie Mu i ofiarujecie w prozie Waszego życia, przemieniało się w pokój i błogosławieństwo dla Was, dla Waszej Rodziny, Ojczyzny, Kościoła i świata całego. Niech On będzie źródłem wszelkiego dobra w Waszym życiu.

     Zapewniamy Was o naszej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach. Polecamy je Dobremu Bogu, pełne wdzięczności za Waszą dobroć i życzliwość dla nas. Jezus wie, że dzięki Wam możemy wiernie wypełniać nasze powołanie. Niech Dzieciatko Jezus przyjmie Wasze dary i odda je pomnożone, upiększone i zwielokrotnione. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.

Mniszki Karmelitanki Bose z Warszawy

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony