01 sierpnia 2021


W sierpniu w naszej Kaplicy:

1 sierpnia, godz. 7.30      - Msza św. w intencji naszej Ojczyzny
5 sierpnia, godz. 7.30      - Msza św. w rocznicę Rzezi Woli
6 sierpnia,                          po Mszy św. o godz. 7.30 - krótkie wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
8 sierpnia, godz. 7.30      - Msza św. w intencji Ojca świętego;
                                           od Mszy św. całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 18.30
9 sierpnia                         - w Karmelu: święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
15 sierpnia, godz. 7.30    - Msza św. w intencji naszej Ojczyzny
16 sierpnia, godz. 7.30    - Msza św. w intencji zmarłych z zakonu karmelitańskiego oraz naszych zmarłych bliskich, przyjaciół i dobroczyńców
18 sierpnia                       - w Karmelu: wspomnienie bł. męczenników Rewolucji Francuskiej, Leonarda, Michała Alojzego, Huberta i towarzyszy
21 sierpnia, godz. 18.00  - Msza św. w intencji Ojczyzny ze Sł. Bożą M. Teresą Marchocką (również transmisja on-line)
22 sierpnia, godz. 7.30    - Msza św. w intencji Przyjaciół i Dobroczyńców naszego Klasztoru
24 sierpnia                       - w Karmelu: rocznica Reformy Zakonu, czyli założenia I klasztoru Karmelitanek Bosych przez św. Teresę od Jezusa
                                                                - dzień odnowienia ślubów zakonnych
25 sierpnia                       - w Karmelu: wspomnienie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)
30 sierpnia                       - w Karmelu: wspomnienie łaski mistycznej Przebicia Serca św. Teresy od Jezusa

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony