01 stycznia 2022

ROK 2021 W NASZEJ WSPÓLNOCIE:

 

Zobacz galerię zdjęć: Kroniczka w zdjęciach

 

19 marca, w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, świętowałyśmy jubileusz 80-lecia istnienia naszego Klasztoru na warszawskiej Woli. Uroczystą Mszę świętą jubileuszową w naszej Kaplicy odprawił Nasz Ojciec Prowincjał Jan Malicki. Choć ze względu na pandemiczne obostrzenia nie mogłyśmy zaprosić wszystkich naszych Przyjaciół na wspólne dziękczynienie w Klasztorze, pamiętałyśmy o Was wszystkich w naszej wdzięcznej modlitwie.

Pan Bóg wybrał na założenie naszego Klasztoru czas po ludzku najmniej odpowiedni – czas wojny. Trudne chwile Powstania Warszawskiego, zsyłki sióstr do obozu pracy w Niemczech, a następnie równie trudne lata komunizmu związały mocno losy naszej Wspólnoty z modlitewną troską o Ojczyznę. W kończącym się roku kontynuowałyśmy tradycję comiesięcznych Mszy świętych w jej intencji, w czasie których w szczególny sposób towarzyszy nam postać matki Teresy od Jezusa Marchockiej, Służebnicy Bożej, fundatorki pierwszego Klasztoru Karmelitanek Bosych w Warszawie. W obecnym czasie, tak z wielu względów trudnym dla Polski, z jeszcze większą gorliwością powierzamy Panu Bogu sprawy naszej Ojczyzny, ofiarowując w jej intencjach nasze codzienne modlitwy i wyrzeczenia.

 

11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, wstąpiła do naszej Wspólnoty nowa aspirantka. Podjęła nasze życie z wielką radością i zaangażowaniem i widać, że bardzo dobrze odnajduje się w naszym charyzmacie. Trzy miesiące później dołączyła do nas profeska czasowa, uprzednio odbywająca swoją formację w innym klasztorze Karmelitanek Bosych. Z podobnym zaangażowaniem włączyła się w życie naszej Wspólnoty i bardzo nas wspomaga również swoimi kompetencjami zawodowymi… inżyniera budownictwa. Obecnie, nasza mała karmelitańska rodzina w Warszawie liczy 13 sióstr, jak przystało na wielopokoleniową rodzinę – w każdym wieku, od 28 do 86 roku życia.

 

Na początku czerwca miało miejsce I Zwyczajne Zgromadzenie Federacji św. Józefa Mniszek Karmelitanek Bosych, do której przynależy również nasz Klasztor w Warszawie. Zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej, Federacje są pomocą w zachowaniu jedności, komunii i współpracy między autonomicznymi klasztorami mniszek. Podczas I Zgromadzenia na siedzibę Federacji został wybrany nasz warszawski Klasztor.

 

16 lipca, wraz z całym Zakonem Karmelitańskim, obchodziłyśmy uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, którą jak co roku podkreśliłyśmy Triduum i wieczorną Mszą w dzień uroczystości. W te dni liturgię sprawował dla nas Nasz Ojciec Prowincjał. W tym roku przez całą nowennę do Matki Bożej powierzałyśmy w bardzo szczególny sposób Panu Bogu wszystkie osoby, które proszą nas o modlitwę. Wszystkie Wasze prośby i potrzeby, przedstawiane osobiście, mailowo czy telefonicznie, za pomocą formularza na naszej stronie internetowej czy za pośrednictwem Facebooka, jak również te, które nosicie ukryte w Waszych sercach, powierzamy też Panu Bogu w naszych codziennych modlitwach.

 

W pierwszych dniach września naszymi modlitwami towarzyszyłyśmy w sposób szczególny Kapitule Generalnej naszego Zakonu Karmelitów Bosych, podczas której wybrany został nowy Generał Zakonu – o. Miguel Marquez Calle z Hiszpanii.

 

Natomiast 12 września wraz z całym Kościołem w Polsce radowałyśmy się z beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Błogosławiony Ksiądz Prymas był częstym gościem w naszym Klasztorze, w naszym archiwum zachowało się wiele zdjęć Wspólnoty z Nim, a także jego autografy. Naszą radość z beatyfikacji podkreśliłyśmy więc uroczystą Mszą świętą dziękczynną, a także wystawą o obecności Księdza Kardynała Wyszyńskiego w naszym Klasztorze, która dostępna była na furcie. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli jej obejrzeć, przygotowałyśmy również wersję on-line. Jest ona dostępna na stronie: www.karmelnawoli.pl/wyszynski.

 

Tradycją lat ubiegłych przed świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz uroczystością św. Teresy od Jezusa organizowałyśmy uroczyste Tridua z okolicznościowymi naukami. Mamy nadzieję kontynuować tę tradycję w kolejnym roku i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w Triduach ku czci świętych Karmelu.

Transmisje on-line z wielu uroczystych Mszy z ostatniego roku (Triduum 16-18.03 oraz uroczysta Msza św. 19.03; Triduum 13-15.07 oraz uroczysta Msza św. 16.07; Triduum 12-14.10 oraz uroczysta Msza św. 15.10; comiesięczne Msze św. w intencji Ojczyzny; Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. Prymasa Wyszyńskiego 18.09) można cały czas obejrzeć na kanale Youtube „Fundacja Karmel na Woli”.

 

Natomiast na sam koniec roku, 28 grudnia, miałyśmy ogromną radość z odwiedzin Ojca Generała naszego Zakonu w naszej Wspólnocie.

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony