05 czerwca 2021


Obrady I Zgromadzenia Zwyczajnego Federacji św. Józefa

Dziś rozpoczęły się obrady stacjonarnej części I Zgromadzenia Zwyczajnego Federacji św. Józefa, do której należy również nasz Klasztor warszawski. Federacja jest strukturą komunii pomiędzy autonomicznymi klasztorami mniszek. Dziś zostanie wybrany pierwszy Zarząd Federacji. Polecamy modlitwom wszystkich Matki i Siostry zgromadzone na Zjeździe!

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony