04 września 2021


Nowy Ojciec Generał

W dniu dzisiejszym nowym Generałem Zakonu na sześcioletnią kadencję został wybrany Hiszpan, o. Miguel Marquez Calle OCD. Polecamy modlitwom naszego Ojca Generała, aby wspomagany światłem Ducha Świętego i opieką Bożej Rodzicielki prowadził Zakon ku coraz większej wierności charyzmatowi i gorliwości życia!

Biogram Naszego Ojca Generała w języku polskim: https://www.karmel.pl/nowy-general-o-miguel-marquez/

 

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

022-632-50-74

w godz. 9-12

          i 14-17

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony