FORMACJA

Formacja jest procesem, który nieustannie towarzyszy życiu Karmelitanki Bosej. Jej celem jest coraz większe upodobnienie swojego życia do Jezusa Chrystusa i uczenie się, jak naśladować Go w codziennym życiu.

Od strony czasowej możemy wyróżnić formację początkową, tj. czas wstąpienia do Klasztoru do złożenia ślubów uroczystych (wieczystych) oraz formację stałą, rozciągającą się na całe życie.

Pomocą w formacji służą Mistrzyni nowicjatu oraz przeorysza (przełożona Klasztoru), kierownik duchowy, ewentualnie inne siostry/ ojcowie/ księża/ osoby świeckie prowadzące dla Wspólnoty lekcje czy konferencje. Jednak za osobistą formację odpowiedzialna jest głównie każda osoba wchodząca w ten proces. Formacja nie jest bowiem tylko przyjmowaniem podawanej z zewnątrz wiedzy intelektualnej, ale ma prowadzić do zinterioryzowania, czyli przyjęcia za swoje, poznawanych treści i coraz bardziej pogłębionego życia nimi. Oprócz lekcji, konferencji, indywidualnych rozmów duchowych formacji służy studium teologii, czytanie duchowne, modlitwa będąca czasem poznawania siebie w prawdzie w świetle Chrystusa.

W naszym Klasztorze siostry w formacji początkowej mają codziennie 1 godz. (60 min.) lekcji, poświęcają kolejną godzinę na osobiste studium, ponadto jak wszystkie Siostry mają 1 godzinę na czytanie duchowne. Raz w tygodniu odbywają rozmowę formacyjną z Mistrzynią nowicjatu. 

Zgodnie z aktualnymi dokumentami Kościoła formacja początkowa do życia klauzurowego trwa obecnie 9 lat:

1 rok aspirantury, która może mieć różny przebieg w zależności od kandydatki i może obejmować czas spędzony w Klasztorze  i poza nim;

1 rok postulatu (w całości w klauzurze), który jest przygotowaniem do rozpoczęcia w nowicjacie życia zakonnego;

2 lata nowicjatu, po których składa się pierwszą profesję zakonną;

5 lat ślubów czasowych.

 

Bardziej szczegółowe informacje wkrótce...

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

Formularz

kontaktowy

Numery kont:

 

PLN: 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401

 

USD: PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

EURO: PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

"Bądź błogosławiony, Panie, niech Cię chwali wszystko stworzenie, za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

- św. Teresa od Jezusa

Polityka prywatności

Regulamin strony