Regulamin strony

Polityka prywatności

"Bądź błogosławiony, Panie,

niech Cię chwali wszystko stworzenie,

za tyle łask, z których największa ta,

żeś mi pozwolił służyć Ci w Zakonie!"

 

- św. Teresa od Jezusa

Klasztor Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel

pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie

W duchowości Karmelu rekolekcje i dni skupienia odbywa się w samotności, słuchając w milczeniu głosu Pana. Wiernym, którzy chcieliby w naszym Klasztorze odbyć dzień skupienia lub rekolekcje, udostępniamy Kaplicę i w miarę możliwości pokój gościnny tak, aby mogli zakosztować modlitwy w ciszy i samotności. Można włączać się "przez kratę" w poszczególne modlitwy Wspólnoty, zwłaszcza liturgię godzin. 

 

Chętnych zapraszamy do telefonicznego kontaktu z Klasztorem.

 

Ze względu na ograniczoną dostępność pokoi gościnnych, osoby, które chciałyby skorzystać z pokoju gościnnego, prosimy o jak najwcześniejsze umówienie terminu dni skupienia/rekolekcji.

 

Wszystkim skupiającym się w naszym Klasztorze, towarzyszymy modlitwą w ich intencjach!